Benita Rabuzin

Direktorica računovodstva

Benita je direktorica računovodstva u Mazars Cinotti Accounting d.o.o.

Zadužena je za upravljanje odjelom računovodstva u kojem je zaposleno oko petnaestak osoba koji servisiraju preko stotinu domaćih i internacionalih klijenata. Računovodstvom se bavi od 1998. godine, a prije dolaska u Mazars Cinotti bila je na vodećim funkcijama društva Drogerie Markt d.o.o. i One2play d.o.o.

Radila je na poslovima internog i eksternog izvještavanja, paralelnog izvještavanja za potrebe konsolidacije, obračune poreza i ostalih davanja, izradi konsolidiranih internih izvještaja za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju i Republiku Srbiju, te u analitici poslovnih partnera te poslovima koordinacije tima. 

 
Najznačajniji klijenti:
 

Obračun plaća

Heineken Hrvatska d.o.o.
A-Anticus d.o.o.
Kone d.o.o.
 

Sektor usluga

Booking.com d.o.o.
Ius Software d.o.o.
Divona d.o.o.
 

Sektor Trgovine 

Koton Tekstil d.o.o.
Talent Show d.o.o.
 

Neprofitne organizacije

Udruga Partner
Udruga Hro Cigre
 
vrh stranice