Dogovoreni postupci

Dogovoreni postupci

Cilj angažmana za obavljanje dogovorenih postupaka je za revizora da provede postupke revizijske naravi o kojima su se on i subjekt te odgovarajuće treće osobe dogovorili i da izvijesti o činjeničnim nalazima.
Ova usluga se obavlja u skladu sa Međunarodnim standardom za povezane usluge.

vrh stranice