Ekvilibrij

Ekvilibrij ili „Equilibrium“ je Mazarsov know-how koji je prvenstveno namijenjen malim i srednjim poduzetnicima (SME segment).
 
Svjedoci smo da se često u praksi događa da poduzetnici nisu u potpunosti upoznati sa računovodstvenim i financijskim podacima, te radi navedenog nisu u stanju pretvoriti financijske podatke, odnosno informacije, u konkretne poslovne/strateške odluke i korake. Naime, računovodstvo se ponekad naziva „jezikom biznisa“ te ih je iz tog razloga bitno dobro razumjeti.
 
Cilj Ekvilibrija je na temelju financijske analize informacije koje su zapisane u „jeziku računovodstva“ pretvoriti u konkretne akcije menadžmenta.

OPĆENITO O EKVILIBRIJU

Ekvilibrij su razvili Mazarsovi financijski stručnjaci na temelju analize 400.000 poduzeća kroz 4 godine.

Na temelju istraživanja Mazarsovi stručnjaci su utvrdili što to uspješni rade drugačije što je pretvoreno u izvještaj od 100 stranica (na 20 stranica se nalaze ključni nalazi).

Ekvilibrij kao alat uzima u obzir trenutno stanje i industriju u kojoj posluje poduzeće, kvantificira jaz između Ekvilibrija i trenutnog stanja te pomaže menadžerima konkretnim smjernicama koje je potrebno poduzeti kako bi se došlo u Ekvilibrij.

Analizom financijskih izvještaja društva na temelju Ekvilibrija dobivamo odgovore na pitanja kako slijedi:

- Stvara li biznis dovoljno novca s obzirom na uloženi kapital?
- Upravlja li se imovinom efikasno?
- Je li društvo prezaduženo te kakva je likvidnost?
- Koje konkretne korake treba poduzeti menadžment?
- Koje su opasnosti i rizici?
- Što je potrebno promijeniti?
 
 

ZAŠTO SE EKVILIBRIJ TIČE I VAS?

Analizom 400 tisuća poduzeća, Mazarsovi stručnjaci otkrili su da ona poduzeća koja su u Ekvilibriju imaju skoro dvostruko veći prinos na investirani/angažirani kapital – ROIC/ROCE (EBIT/Investirani kapital). Dodatno, ona poduzeća koja su bila u Ekvilibriju imaju tendenciju ostati u Ekvilibriju.

Ekvilibrij je alat koji analizira:
(i) profitabilnost
(ii) strukturu financiranja te
(iii) upravljanje imovinom;
sa ciljem da se:
- utvrdi gdje je problem,
- kvantificira problem,
- da prijedlog za rješavanje problema.
 
 

EKVILIBRIJ – „ravnoteža računovodstvenih kategorija“

Glavna misao na kojoj se Ekvilibrij zasniva je da postoji ravnoteža računovodstvenih kategorija koju nazivamo Ekvilibrij. Drugim riječima, postoji zakonitost u odnosima računovodstvenih kategorija koja se mora poštivati. Naime, prihodi, rashodi, imovina, obveze i kapital su povezani i nalaze se u interakciji. Zato se ne može uzeti samo jedna izdvojena računovodstvena stavka ili financijski pokazatelj i postaviti za cilj jer će se na drugim stavkama pojaviti neravnoteža. Zato je potrebno promatrati cijeli kontekst i voditi računa o interakciji računovodstvenih kategorija.

Nije realno maksimiziranje profita za vlasnike ukoliko je to nauštrb svih drugih sudionika (radnika, dobavljača, kupaca, banaka i dr.). Ako želimo imati kontinuiran i stabilan rast postoje određene zakonitosti u brojkama (tzv. Ekvilibrij) koje treba poštivati.

Dakle, radi se o tome da postoji financijski položaj poduzeća (ekvilibrij - ravnoteža) koji osigurava pretpostavke za kontinuiran i zdrav rast što smo potvrdili i analizirajući uzorak od oko 400 000 poduzeća.

Druga misao je da se točno može izračunati koliko je potrebno da bi neko poduzeće ušlo u ekvilibrij. Dakle, moguće je utvrditi gdje neko poduzeće nije u Ekvilibriju i za koji iznos (broj). Ovo je jako važno budući da postoji izreka: „O nečemu znate nešto samo ako to možete izraziti u brojkama“.

Treća misao je da na temelju Ekvilibrija menadžeri mogu znati što je potrebno činiti, odnosno što oni kao menadžeri moraju odraditi. Naravno da svako poduzeće ima svoje posebnosti, no unatoč tome smo u okviru Ekvilibrija dali određene smjernice što i kako bi bilo dobro napraviti kako bi se poduzeće dovelo u Ekvilibrij.

Još jednom bitno je napomenuti, da sve računovodstvene kategorije, odnosno financijski pokazatelji koji analiziraju pojedine računovodstvene kategorije, trebaju biti u ekvilibriju – „u ravnoteži“ kako bi to poduzeće imalo dugoročno stabilno poslovanje.
 
vrh stranice