Izvještavanje

U okviru izvještavanja pružamo usluge:
  • izrade računovodstvenih politika, sukladno zakonskim odredbama i obvezama,
  • zakonsko izvještavanje (trenutno na kvartalnoj ili godišnjoj osnovi) u skladu sa Zakonom o računovodstvu i drugim primjenjivim propisima. Ove usluge uključuju pripremu financijskih izvještaja i bilješki uz financijske izvještaje, te predaju nadležnim tijelima,
  • izvještavanje menadžmenta na mjesečnoj ili drugoj osnovi, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima ili internim smjernicama, te u valuti po dogovoru,
  • izrade i provjere kreditnih upitnika i komunikacija s bankama, po navedenom pitanju, a na zahtjev klijenta,
  • ako je primjenjivo, izvještavanje za potrebe konsolidacije (lokalno ili za potrebe grupe).
vrh stranice