Kako platiti manje poreza?

"Kako platiti manje poreza?"
Kristijan Cinotti, Tile financije d.o.o., 2006. Zagreb
Knjiga "Kako platiti manje poreza?" nastala je zbog želje da se poduzetnicima, menadžerima i računovođama omogući jedan pregled ideja koje su u skladu sa zakonom i koje pomažu da se plati manje poreza, odnosno optimizira porezni položaj na zakonit način. 

Naime, postoji jako puno propisa koji određuju i utječu na plaćanje poreza. Čak i revizori i porezni savjetnici imaju problema da stignu analizirati i protumačiti sve zakonske propise i promjene koje se događaju. Zbog toga, mnogi poduzetnici plaćaju više poreza nego što moraju ili rade porezne prekršaje iz neznanja. Naravno da ima i onih poduzetnika koji svjesno se svjesno izlažu poreznim rizicima.

Caru treba dati carevo, odnosno porez se mora i treba plaćati. Međutim, cilj je da se plati onoliko koliko treba, niti više niti manje. Ključno je pitanje kako platiti najmanje poreza, a da je to u skladu sa zakonskim zahtjevima.

Bit ekonomije je optimiranje korištenja resursa, jedan od oblika optimiranja je svakako i optimalizacija poreznog položaja.

Cilj knjige nije ulaziti u detalje nego na jednostavan i sažet način (jer onim kojima je namijenjena ova knjiga trebaju jednostavne, razumljive i kratke informacije) prikazati konkretne ideje kojima možete optimalizirati porazni položaj.

Napominjemo da bi za konkretnu realizaciju napisanih ideja bilo potrebno potražiti stručnu pomoć kako bi se sagledali i razmotrili svi detalji konkretnog slučaja.


vrh stranice