Mirela Copot Marjanović

Partner Revizije

Mirela je Partner revizije Mazarsa u Hrvatskoj. Posjeduje licence za ovlaštenog revizora i ovlaštenog računovođu. Velik dio poslovne karijere provela je u revizorskom društvu IB Grant Thornton Audit d.o.o. na poslovima revizije i due diligence-a. 
Revizijom se bavi od 2003. te je obavljala čitav niz 
revizijskih  i projekata dubinskog snimanja (due diligence), dogovorenih postupaka po posebnim zahtjevima naručitelja, revizija konsolidiranih izvještaja, računovodstvenog poslovnog savjetovanja, revizija statusnih promjena (podjele, osnivanja, spajanja).
Prošla je internacionalno školovanje vezano za Međunarodne revizijske standarde, Međunarodne standarde financijskog izvještavanja itd. Jedan je od autora knjige „Kako platiti manje poreza?". Mirela
je jedan od predavača na Hrvatskom institutu za financije na temu računovodstvenih standard, tumačenja odrednih Zakona o računovodstvu i slične tematike. Aktivno se služi (u govoru i pismu) hrvatskim i engleskim jezikom.
Mirela je stekla certifikat za ovlaštenog računovođu Velike Britanije (ACCA).

 
Njeni najznačajniji klijenti su:

Javni sektor

Vanjska revizija : Moslavina Plin d.o.o., Moslavina d.o.o..

Potrošačka i industrijska tržišta, trgovina

Vanjska revizija : Lasselsberger d.o.o., Feroterm d.o.o., Swietelsky d.o.o., PZ Auto d.o.o., DM drogerie Markt d.o.o., Porsche Inter Auto Zagreb d.o.o., Rauch d.o.o., Beiersdorf d.o.o., Porsche Inter Auto Beograd d.o.o., Grand auto d.o.o., Auto Ukić d.o.o., Čondić Kadmenović d.o.o., Europatrade d.o.o., One2play d.o.o., Stiefelkoenig d.o.o., Adria grupa, Eurorent Grupa d.o.o., Kera term trgovina d.o.o., Watch centar d.o.o.,

Due diligence: Perena d.o.o., AC Cerini d.o.o., Europatrade d.o.o., Hi Tech d.o.o.,Drvna industrija Bohor.

Financijski sektor

Vanjska revizija: Porsche leasing d.o.o., Austrofin leasing d.o.o., VB leasing d.o.o..
Interna revizija: Mercedes Benz leasing d.o.o.

Turizam, nekretnine, usluge

Vanjska revizija: DHL d.o.o., Roland Berger d.o.o., Lagermax, Eko Flor Plus d.o.o., KPMG Croatia d.o.o., Hotel Esplanade d.o.o., Top Terme Topusko d.o.o., NCP Marina Mandalina d.o.o..

Due diligence: Rupes d.o.o.

Neprofitne organizacije

SOS Dječje selo Hrvatska.
vrh stranice