Osnovni podaci

Mazars Cinotti Audit d.o.o.

Subjekt je upisan u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080641710. Temeljni kapital u iznosu od HRK 1.070.000,00 uplaćen je u cijelosti.

Kristijan Cinotti - direktor

OIB: 36996600138
MB: 02333899

Sjedište:
Mazars Cinotti Audit d.o.o.
Strojarska cesta 20, II.kat
10000 Zagreb 
Hrvatska

Tel: + 385 1 4864 420
Fax: + 385 1 4864 429

Kontakt - Mirela Copot Marjanović
E mail: mirela.copotmarjanovic@mazars.hr
mazars@mazars.hr

IBAN: HR6723600001102146144 (1102146144)

Mazars Cinotti Consulting d.o.o.

Subjekt je upisan u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080516715. Temeljni kapital u iznosu od HRK 520.000,00 uplaćen je u cijelosti.

Kristijan Cinotti - direktor

OIB: 38048486286
MB: 01920928

Sjedište:
Mazars Cinotti Consulting d.o.o.
Strojarska cesta 20, II.kat 
10000 Zagreb 
Hrvatska

Tel: + 385 1 4864 420
Fax: + 385 1 4864 429

Kontakt - Andrija Garofulić:
Tel:     +385 99 65 36 828
E mail: andrija.garofulić@mazars.hr
mazars@mazars.hr

IBAN: HR8123600001101826665 (1101826665)

Mazars Cinotti Accounting d.o.o.

Subjekt je upisan u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080598483. Temeljni kapital u iznosu od HRK 320.000,00 uplaćen je u cijelosti.
 
Benita Rabuzin - direktorica

OIB: 70692579395
MB: 2192039

Sjedište:
Mazars Cinotti Accounting d.o.o.
Strojarska cesta 20, II.kat 
10000 Zagreb 
Hrvatska
Tel: + 385 1 4864 420 
Fax: + 385 1 4864 429  

Kontakt - Benita Rabuzin
E mail: benita.rabuzin@mazars.hr
mazars@mazars.hr

IBAN: HR3123600001101945614

 

vrh stranice