Ostale vijesti

Koja je uloga financijskog Due Diligence-a kod M&A transakcija?

M&A (Mergers & Acquisitions) je međunarodno prihvaćen termin za različite vrste transakcija kao što su spajanja društava, kupnja društava, prodaja društava, akvizicije društava od strane management-a itd. U kontekstu M&A transakcije, financijski savjetnici imaju vrlo važnu ulogu. Naime, na strani kupca, isti provode financijski due diligence - dubinsku financijsku analizu povijesnog poslovanja poduzeća koja treba potencijalnom kupcu ukazati na ključne generatore stvaranja vrijednosti, objasniti ključne poslovne događaje u analiziranom periodu, identificirati ključne rizike za investitora te utvrditi postoje li „deal-breaker-i” (rizici koji mogu biti takvih razmjera da se transakcija u konačnici ne dogodi). Temeljem svega navedenog, financijskim due diligence-om će se utvrditi stavke koje će najčešće predstavljati sastavni dio ugovora o kupoprodaji (SPA - sales and purchase agreement), odnosno normalizirana EBITDA, normalizirani radni kapital te korigirani neto dug.

Je li vrijeme za korištenje i drugih metoda procjene vrijednosti poduzeća u građevinskoj industriji?

Na temelju posljednje studije Mazars grupe, "Kako posluju najveća europska građevinska poduzeća?", bez obzira radi li se o lokalnom ili velikom globalnom poduzeću, vrednovanje poduzeća u građevinskom sektoru često se procjenjuje na bazi određenih multiplikatora, iz čega proizlazi da se takvo vrednovanje temelji na kratkoročnim osnovama.

Samim time, poslovne strategije koje su u korelaciji s dugoročnom vizijom, kao što su razvijanje inovativnih proizvoda, koncesije, provođenje akvizicija i slično, ne uzimaju se u potpunosti u obzir prilikom primjene takve metode procjene.

Ako bi procjenitelji uzeli u obzir dugoročnu perspektivu poduzeća kroz korištenje drugih metoda vrednovanja, koje kod svoje primjene u većoj mjeri uključuju poslovne strategije poduzeća, bi li to utjecalo na samu procjenu vrijednosti?
 
U sažetku pročitajte više o metodama procjena vrijednosti poduzeća u građevinskoj industriji. 

GDPR - Od svibnja 2018. rekordne kazne za nemarne tvrtke

25.09.2017.

GDPR: Od svibnja 2018. rekordne kazne za nemarne tvrtke koje raspolažu osobnim podacima
Nova europska uredba o zaštiti osobnih podataka
 
20 milijuna eura novčane kazne može se izreći tvrtkama koje krše novi EU propis o zaštiti osobnih podataka.

• Nakon godinu i pol, nova EU regulativa o zaštiti podataka primjenit će se i u Hrvatskoj.
• Određene organizacije trebaju imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka (DPO) i osigurati određena pravila vezano za obradu osobnih podataka.
• Povredu tajnosti osobnih podataka morat će se prijaviti nadzornom tijelu i samom ispitaniku unutar 72 sata.
• Osobni podaci mogu biti adresa elektroničke pošte, IP adresa ili čak GPS koordinate, ali i mnogi drugi. 

Nova europska uredba o zaštiti osobnih podataka ima za cilj strogo zaštititi osobne podatke pojedinaca, ali na jedinstven i transparentan način. Uredbom je proširena definicija osobnih podataka te su određeni zakoni koji štite pojedinca u vezi s rukovanjem njegovim osobnim podacima. Nemarne i nepažljive tvrtke mogu se suočiti sa izuzetno visokim novčanim kaznama i sankcijama. Jeste li se počeli pripremati za nove propise na vrijeme?

Nova uredba EU o zaštiti osobnih podataka

30.08.2017.

Nova, puno stroža Uredba (EU) 2016/679 o zaštiti podataka podataka (General Data Protection Regulation, skraćeno GDPR) predstavlja mnoge nove izazove za tvrtke. S našom pomoći možete prilagoditi poslovanje Vaše tvrtke novim propisima na vrijeme, koristeći samo nužne resurse.

Kako se 25. svibnja 2018., datum kada GDPR stupa na snagu i postaje zakon, ubrzano približava, nekoliko zadataka vezano za primjenu propisa postaju sve više goruća pitanja. Ova uredba postavlja mnogo novih očekivanja vezano za kontrolu i obradu osobnih podataka u svim članicama Europske unije.

 

 
vrh stranice