Ostale vijesti

Turizam i hotelska industrija u Hrvatskoj

Turizam spada u jednu od najvažnijih gospodarskih grana Republike Hrvatske. U 2017. godini Hrvatska je rastom od 10,6% ostvarila rekordnih 86,2m noćenja, te ostvarila 9,5m EUR prihoda, čime je nadmašila sve dosadašnje statistike.
 
Analizu najznačajnijih kretanja i popis najuspješnijih hotelskih društava možete vidjeti u nastavku. 
 

Klub kupaca malih i srednjih poduzeća

Uslijed izuzetno niske cijene kapitala, poduzeća sve češće odabiru akvizicije, odnosno kupnju drugih poduzeća (horizontalna i/ili vertikalna integracija), kao način kojim nastoje ostvariti rast i razvoj svog poslovanja. Međutim, kupnja poduzeća je vrlo kompleksan proces koji nosi sa sobom cijeli niz izazova i rizika. Ti se povezani izazovi i rizici mogu minimizirati i/ili predvidjeti provedbom svih potrebnih aktivnosti koji takav proces zahtjeva.
 
Kako biste se upoznali što bolje upoznali s navedenim aktivnostima, u listopadu CEPOR pokreće edukativni program namijenjen vlasnicima poduzeća koji namjeravaju ili istražuju mogućnost kupovine drugog poduzeća.
 
 

Koja je uloga financijskog Due Diligence-a kod M&A transakcija?

M&A (Mergers & Acquisitions) je međunarodno prihvaćen termin za različite vrste transakcija kao što su spajanja društava, kupnja društava, prodaja društava, akvizicije društava od strane management-a itd. U kontekstu M&A transakcije, financijski savjetnici imaju vrlo važnu ulogu. Naime, na strani kupca, isti provode financijski due diligence - dubinsku financijsku analizu povijesnog poslovanja poduzeća koja treba potencijalnom kupcu ukazati na ključne generatore stvaranja vrijednosti, objasniti ključne poslovne događaje u analiziranom periodu, identificirati ključne rizike za investitora te utvrditi postoje li „deal-breaker-i” (rizici koji mogu biti takvih razmjera da se transakcija u konačnici ne dogodi). Temeljem svega navedenog, financijskim due diligence-om će se utvrditi stavke koje će najčešće predstavljati sastavni dio ugovora o kupoprodaji (SPA - sales and purchase agreement), odnosno normalizirana EBITDA, normalizirani radni kapital te korigirani neto dug.

Je li vrijeme za korištenje i drugih metoda procjene vrijednosti poduzeća u građevinskoj industriji?

Na temelju posljednje studije Mazars grupe, "Kako posluju najveća europska građevinska poduzeća?", bez obzira radi li se o lokalnom ili velikom globalnom poduzeću, vrednovanje poduzeća u građevinskom sektoru često se procjenjuje na bazi određenih multiplikatora, iz čega proizlazi da se takvo vrednovanje temelji na kratkoročnim osnovama.

Samim time, poslovne strategije koje su u korelaciji s dugoročnom vizijom, kao što su razvijanje inovativnih proizvoda, koncesije, provođenje akvizicija i slično, ne uzimaju se u potpunosti u obzir prilikom primjene takve metode procjene.

Ako bi procjenitelji uzeli u obzir dugoročnu perspektivu poduzeća kroz korištenje drugih metoda vrednovanja, koje kod svoje primjene u većoj mjeri uključuju poslovne strategije poduzeća, bi li to utjecalo na samu procjenu vrijednosti?
 
U sažetku pročitajte više o metodama procjena vrijednosti poduzeća u građevinskoj industriji. 
vrh stranice