Porez na dobit

Pitate se kako zakonito platiti manje poreza na dobit?
Porez na dobit je direktan porez kojim se oporezuje dobit pravnih osoba i fizičkih osoba u sustavu poreza na dobit.

Zakonski propisi definiraju da je porezna osnovica dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda, a koje se naknadno korigira za stavke uvećanja i umanjena prema odredbama Zakona o poreza na dobit.
 
Naš tim stručnjaka Vam može pomoći pri sastavljanju prijave poreza na dobit ili kontroli iste, kao i pružiti savjete kako na zakonit način optimizirati Vaše obveze poreza na dobit.
 
Obveze poreza na dobit se mogu pojaviti kod statusnih promjena (spajanja, pripajanja i podjele) kada preporučamo zatražiti pomoć stručnjaka iz našeg tima koji mogu asistirati pri provođenju transakcija na optimalan način.
 
U ovisnosti o poslovnim aktivnostima porezni obveznici mogu biti obvezni registrirati se u sustave poreza na dobit stranih zemalja putem stalne poslovne jedinice, ali i strani poduzetnici mogu imati iste obveze u RH. 
 
Posebnu pozornost treba posvetiti i porezu po odbitku kojim se oporezuje dobit koju strani poduzetnici ostvare u RH. Kod poreza po odbitku, potrebno je temeljito razumijevanje lokalnih propisa, ali i Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i EU Direktiva.
 
U gore navedenim slučajevima i naš tim Vam može pružiti stručnu pomoć kako bi ispravno ispunili svoje zakonske obaveze.
vrh stranice