Porez na dodanu vrijednost

Porez na dodanu vrijednost je jedan od temeljnih poreza kod kojih su najčešća pitanja što je porezna osnovica, gdje je mjesto oporezivanja, da li moram platiti PDV ili ne?
Primjena poreza na dodanu vrijednost u RH je definirana Zakonom i Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost, velikim brojem mišljenja Porezne uprave, ali presudama Europskog suda pravde i raznim provedbenim uredbama vijeća EU.
 
Ključna pitanja koja se javljaju kod poreza na dodanu vrijednost su kako slijedi:
 
• što je predmet oporezivanja?;
• što predstavlja poreznu osnovicu?;
• gdje je mjesto oporezivanja?;
• da li je isporuka oporeziva ili ne?
• da li mogu odbiti pretporez ili ne?
• koji su posebni postupci oporezivanja?
 
U ovisnosti o poslovnim aktivnostima porezni obveznici mogu biti obvezni registrirati se u sustave PDV-a drugih zemalja EU, ali i strani poduzetnici mogu imati iste obveze u RH. Više informacija o samom postupku registracije u sustav PDV-a u RH možete pronaći u dokumentu u prilogu.
 
Izvjesno je da sustav poreza na dodanu vrijednost postaje sve složeniji, a potencijalni propusti nose značajne rizike.
 
Naši stručnjaci svakodnevno prate razvoj sustava poreza na dodanu vrijednost, te nam se možete obratiti s punim povjerenjem.

vrh stranice