Porez na dohodak

Porez na dohodak se tiče svakog pojedinca. Da li ste sigurni da ste platili porez na cjelokupan dohodak?
Iako je uvrijeđeno mišljenje da je porez na dohodak jednostavan, ili barem najmanje kompliciran, ulazeći u srž problematike dolazi se do zaključaka da porez na dohodak krije cijeli niz zamki u koje porezni obveznici upadaju zbog nepoznavanja ili pogrešnog tumačenja zakonskih odredbi.
 
Također, do problema dolazi i zbog nepažnje ili nedostatka vremena zaposlenih u računovodstvu, što pak dovodi do neuredne i nevjerodostojne (popratne) dokumentacije.
 
Hrvatski zakonski propisi poznaju sljedećih 6 vrsta dohodaka:
 
• dohodak od nesamostalnog rada;
• dohodak od samostalne djelatnosti;
• dohodak od imovine i imovinskih prava;
• dohodak od kapitala;
• dohodak od osiguranja i
• drugi dohodak.

Kako bi što bolje razumjeli problematiku poreza na dohodak, svakako skrećemo pozornost na neke od temeljnih pojmova u okviru istog.

Obzirom na činjenicu da se porezni propisi dopunjuju, potrebno je uvijek biti u korak s promjenama. Sukladno navedenom, skrećemo pozornost na kratak uvid u posljednje promjene u okviru poreza na dohodak.

Naši porezni savjetnici su dosadašnjim radom pomogli velikom broju klijenata u tuzemnim i međunarodnim pitanjima poreza na dohodak.
 
Naše usluge, među ostalim, obuhvaćaju:

• Određivanje porezne rezidentnosti;
• Određivanje mjesta plaćanja doprinosa;
Prijave / odjave / kreiranje i podnošenje obrazaca za izaslane radnike;
• Godišnje porezne prijave / ZPP-DOH obrasci;
• Optimizacija primitaka članova Uprave i ključnih zaposlenika poduzeća;
• Porezna mišljenja na temelju dostavljenih upita;

vrh stranice