Porezne novosti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

U Narodnim novinama (NN 2/2018), objavljenima 5.1.2018. godine, Ministar financija donio je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit, a koji stupa na snagu 13.1.2018. godine.

Nove izmjene ovog Pravilnika uglavnom se mogu podijeliti na kategorije koje se tiču prijave poreza na dobit prema novčanom načelu – Obrazac PD-NN, izvješća o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu – Obrazac PD-PO, izvješća o poslovnim događajima s povezanim osobama – Obrazac PD-IPO, te isplate predujmova dobiti.
 

Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak i PDV

Ministar financija potpisao je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak te Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost koji stupaju na snagu 1. siječnja 2018. godine.
 
Nakon što je krajem 2016. provedena porezna reforma kojom je na snagu stupio Zakon o porezu na dohodak u siječnju 2017., objavljen je i pripadajući Pravilnik koji detaljnije objašnjava odredbe Zakona.  Ministar financija u prosincu je potpisao Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koji stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine. Pravilnik donosi određene novosti koje će donijeti dodatna porezna i administrativna rasterećenja te dodatna pojašnjenja određenih odredbi Zakona.  Uz navedeno, istim datumom stupaju na snagu i izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost. 

Posting Workers to Croatia

Republic of Croatia implemented the European Union Directive on posted workers into national legislation

After the European Commission referred Croatia to the European Court in July 2017 for not implementing the EU Directives on posted workers to the national legislation, in October 2017 Republic of Croatia published two new Rulebooks. 

The mentioned rulebooks are: Rulebook on the Form and Content of Posting Declaration and the Rulebook on the procedure of the general assessment of the temporary work of the posted worker and the temporary nature of economic activities of employers in the Republic of Croatia. The purpose of the Rulebooks is to implement Directive 2014/67/EC which refers to implementation of Directive 96/71/EC and the EU Regulation 1024/2014 on Administrative cooperation into national legislation. 

For more information on implications of the Rulebooks, to whom the Rulebooks apply and what are the obligations of employers who post their workers to Croatia, please see below.

INO-DOH obrazac

POREZ NA DOHODAK: 

Jeste li upoznati s novim INO-DOH obrascem? Tko i kada ga je obvezan podnositi? Na koje se dohotke odnosi? Na koji se način podnosi?

Obrazac INO-DOH je Izvješće o inozemnim primicima rezidenta i tuzemnim neoporezivim primicima nerezidenta te inozemnom porezu. Stupanjem na snagu novog Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak, 1. siječnja 2017. godine, stupile su na snagu i nove odredbe vezano za način izvještavanja Porezne uprave te godišnji obračun poreza na dohodak. 

Da bi Porezna uprava mogla utvrditi godišnju obvezu poreza na dohodak, uzimajući u obzir sve oporezive primitke poreznog obveznika (rezidenta), uključujući i dohodak ostvaren u inozemstvu za koji nema informaciju o plaćenom predujmu poreza na dohodak, porezni je obveznik dužan najkasnije do 31. siječnja 2018. godine podnijeti izvješće o ostvarenom dohotku iz inozemstva i na taj dohodak plaćenom porezu na dohodak u inozemstvu na obrascu INO-DOH.

vrh stranice