Porezne novosti

Posting Workers to Croatia

Republic of Croatia implemented the European Union Directive on posted workers into national legislation

After the European Commission referred Croatia to the European Court in July 2017 for not implementing the EU Directives on posted workers to the national legislation, in October 2017 Republic of Croatia published two new Rulebooks. 

The mentioned rulebooks are: Rulebook on the Form and Content of Posting Declaration and the Rulebook on the procedure of the general assessment of the temporary work of the posted worker and the temporary nature of economic activities of employers in the Republic of Croatia. The purpose of the Rulebooks is to implement Directive 2014/67/EC which refers to implementation of Directive 96/71/EC and the EU Regulation 1024/2014 on Administrative cooperation into national legislation. 

For more information on implications of the Rulebooks, to whom the Rulebooks apply and what are the obligations of employers who post their workers to Croatia, please see below.

INO-DOH obrazac

POREZ NA DOHODAK: 

Jeste li upoznati s novim INO-DOH obrascem? Tko i kada ga je obvezan podnositi? Na koje se dohotke odnosi? Na koji se način podnosi?

Obrazac INO-DOH je Izvješće o inozemnim primicima rezidenta i tuzemnim neoporezivim primicima nerezidenta te inozemnom porezu. Stupanjem na snagu novog Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak, 1. siječnja 2017. godine, stupile su na snagu i nove odredbe vezano za način izvještavanja Porezne uprave te godišnji obračun poreza na dohodak. 

Da bi Porezna uprava mogla utvrditi godišnju obvezu poreza na dohodak, uzimajući u obzir sve oporezive primitke poreznog obveznika (rezidenta), uključujući i dohodak ostvaren u inozemstvu za koji nema informaciju o plaćenom predujmu poreza na dohodak, porezni je obveznik dužan najkasnije do 31. siječnja 2018. godine podnijeti izvješće o ostvarenom dohotku iz inozemstva i na taj dohodak plaćenom porezu na dohodak u inozemstvu na obrascu INO-DOH.

Porez na nekretnine

29.08.2017.

Posljednjih nekoliko mjeseci u Hrvatskoj vrlo je aktualno pitanje planiranog uvođenja poreza na nekretnine. Prema predloženoj zakonskoj regulativi navedeni porez trebao bi biti zamjena za postojeću komunalnu naknadu, spomeničku rentu i porez na kuće za odmor.

Međutim, istodobno s najavama poreza na nekretnine, došlo je i puno kritika od strane budućih poreznih obveznika  koji smatraju kako će se uvođenjem novog poreza značajno povećati porezno opterećenje, u odnosu na trenutke izdatke za porezne obveznike.

U tom smislu, potrebno je istaknuti kako se iznos poreza na nekretnine utvrđuje množenjem više faktora u ovisnosti o namjeni nekretnine, starosti i drugim faktorima, a koje detaljnije definira lokalna samouprava.

U sažetku možete pronaći više informacija o samom načinu obračuna poreza na nekretnine te konkretne primjene izračuna na temelju trenutnih zakonskih odredbi propisanih Zakonom o lokalnim porezima (NN 115/16).


POREZ NA DOHODAK Znaju li Vaši radnici kako postupiti pri odlasku na službeni put? Imate li interni pravilnik? Isplaćujete li neoporezive naknade ispravno?

29.08.2017.

Ponekad se porez na dohodak uzima zdravo za gotovo te se često propuštaju porezne uštede, a ponekad i stvaraju porezni rizici. Porez na dohodak možda nije najznačajniji porez u smislu iznosa, ali je svakako najrašireniji, budući da obuhvaća svakog pojedinca i njegova direktna primanja, te često utječe na zadovoljstvo zaposlenika i njegovu odluku o ostanku ili odlasku iz društva.

Kako svako uspješno društvo čine upravo njegovi ljudi, poželjno bi bilo odvojiti vrijeme da se radnicima objasni na koji način postupiti prilikom ispunjavanja putnog naloga, obračuna dnevnica, vođenja evidencija i sl. Mnoga društva s većim brojem zaposlenika ima napravljenu određenu vrstu politika, odnosno Pravilnika o ponašanju zaposlenika prilikom odlaska na put ili izaslanja u inozemstvo.

Uz to, nije loše niti znati kako je porez na dohodak česti fokus porezne uprave u nadzoru, jer postoje određena pravila koje porezni inspektori mogu vrlo lako kontrolirati te izračunati i naplatiti kazne po potrebi.

Pristupanje Republike Hrvatske Mnogostranoj konvenciji stavlja dodatni naglasak na već aktualno pitanje transfernih cijena

25.08.2017.

Ministri i visoki dužnosnici iz 67 država, pa tako i Hrvatske, 7. lipnja 2017. u OECD-u u Parizu potpisali su ili formalno izrazili namjeru da potpišu inovativnu mnogostranu konvenciju.
BEPS (Base erosion and profit shifting - smanjenje porezne osnovice i prelijevanje dobiti) je akcijski plan OECD-a i G20 zemalja za borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza na globalnoj razini. Akcijski plan se sastoji od 15 akcijskih mjera. 
Mnogostrana konvencija ima za cilj unijeti rezultate OECD/G20 BEPS akcijskog plana u više od 2.000 ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja diljem svijeta sa svrhom sprečavanja agresivnih poreznih planiranja i izbjegavanja plaćanja poreza.
Samim time, potpisnice idu u smjeru sve veće transparentnosti i razmjene informacija između država potpisnica (između ostalog i Hrvatske), s ciljem borbe protiv smanjenja poreznih osnovica i prebacivanja dobiti u druge države.
 
vrh stranice