Porezne novosti

Porezni tretman prijevoznih sredstava za osobni prijevoz

Prijevozna sredstva za osobni prijevoz česta su dugotrajna materijalna imovina poduzetnika. Međutim, osim u poslovne svrhe, osobni automobili u pravilu se upotrebljavaju i za privatne potrebe zaposlenika te je administrativno vrlo zahtjevno razdvojiti korištenje za poslovne potrebe od korištenja za privatne potrebe. Upravo zbog navedenog zakonodavac pribjegava paušalnom određivanju postotka korištenja automobila za privatne i poslovne svrhe. Uslijed zakonskih promjena poreznog tretmana automobila s aspekta poreza na dobit i PDV-a, pojavile su se određene nejasnoće te je Porezna uprava 27.3.2018. izdala Mišljenje „Porezni tretman prijevoznih sredstava za osobni prijevoz“ (br. kl.: 410-10/18-01/01, ur.br.: 513-07-21-01/18-1) u kojem se sveobuhvatno osvrnula na predmetnu problematiku.
 
 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

U Narodnim novinama (NN 2/2018), objavljenima 5.1.2018. godine, Ministar financija donio je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit, a koji stupa na snagu 13.1.2018. godine.

Nove izmjene ovog Pravilnika uglavnom se mogu podijeliti na kategorije koje se tiču prijave poreza na dobit prema novčanom načelu – Obrazac PD-NN, izvješća o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu – Obrazac PD-PO, izvješća o poslovnim događajima s povezanim osobama – Obrazac PD-IPO, te isplate predujmova dobiti.
 

Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak i PDV

Ministar financija potpisao je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak te Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost koji stupaju na snagu 1. siječnja 2018. godine.
 
Nakon što je krajem 2016. provedena porezna reforma kojom je na snagu stupio Zakon o porezu na dohodak u siječnju 2017., objavljen je i pripadajući Pravilnik koji detaljnije objašnjava odredbe Zakona.  Ministar financija u prosincu je potpisao Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koji stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine. Pravilnik donosi određene novosti koje će donijeti dodatna porezna i administrativna rasterećenja te dodatna pojašnjenja određenih odredbi Zakona.  Uz navedeno, istim datumom stupaju na snagu i izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost. 

Posting Workers to Croatia

Republic of Croatia implemented the European Union Directive on posted workers into national legislation

After the European Commission referred Croatia to the European Court in July 2017 for not implementing the EU Directives on posted workers to the national legislation, in October 2017 Republic of Croatia published two new Rulebooks. 

The mentioned rulebooks are: Rulebook on the Form and Content of Posting Declaration and the Rulebook on the procedure of the general assessment of the temporary work of the posted worker and the temporary nature of economic activities of employers in the Republic of Croatia. The purpose of the Rulebooks is to implement Directive 2014/67/EC which refers to implementation of Directive 96/71/EC and the EU Regulation 1024/2014 on Administrative cooperation into national legislation. 

For more information on implications of the Rulebooks, to whom the Rulebooks apply and what are the obligations of employers who post their workers to Croatia, please see below.

vrh stranice