Porezne novosti

Mazars Tax Newsletter, studeni 2018.

U drugom izdanju Mazars Tax Newslettera donosimo novosti u vezi izmjene prijedloga izmjene zakonskih propisa koji se odnose na izmjenu PDV propisa, poreza na dohodak te novosti u vezi Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, ali i novosti iz Europske Unije: odobrenje odbitka 50% pretporeza kod kupnje i najma osobnih automobila i presudu Europskog suda pravde C-249/17 - Ryanair, popraćena Mazarsovim komentarom. 

Prvo izdanje Mazars Tax Newslettera!

U prvom Vam izdanju Mazars Tax Newslettera donosimo novosti vezane uz poreznu reformu.

Nakon održane javne rasprave došlo je do promjena prijedloga izmjene zakonskih propisa. Najviše promjena u odnosu na prve nacrte (o kojima smo detaljnije pisali u prošlom izdanju poreznih novosti) odnosi se na područje propisa o porezu na dohodak te obveznih doprinosa.

Najvažniji prijedlozi izmjena poreznog sustava

Ministarstvo financija je tijekom kolovoza javnosti predstavilo predloženi set zakonskih promjena u poreznom sustavu Republike Hrvatske. Predložena reforma pokriva većinu poreza u Hrvatskoj, a najveće promjene se očekuju u sustavu poreza na dodanu vrijednost, poreza na dohodak i poreza na dobit.

Nakon javne rasprave (putem e-savjetovanja) koja je zaključena 06. rujna 2018., očekuje se daljnje usklađivanje prijedloga porezne reforme (s obzirom na brojne primjedbe i komentare iznesene u javnoj raspravi) te nastavak rasprave u parlamentarnoj proceduri. Većina predloženih izmjena bi mogla stupiti na snagu početkom 2019. godine.

U nastavku dajemo kratki pregled najvažnijih točaka reforme.

I. Ciljevi predloženih promjena
II. Pregled najvažnijih promjena
III. Ostale predložene promjene
 
 

Mazars CEE VAT Alert - June 2018 - No.1

We are glad to present you with our first Mazars CEE VAT Alert. Mazars CEE VAT Alert is a newsletter created by joint efforts of selected tax advisors from different CEE countries with the aim of outlining the main news in the VAT legislation of CEE countries. It is provided for your kind attention to ensure you are timely informed on the most important changes occurred, or the ones which are announced to be occurred in the near future, which are bound to have an impact on VAT compliance in the selected CEE countries and consequently, which may affect your business operations in relevant CEE countries.

Porezni tretman prijevoznih sredstava za osobni prijevoz

Prijevozna sredstva za osobni prijevoz česta su dugotrajna materijalna imovina poduzetnika. Međutim, osim u poslovne svrhe, osobni automobili u pravilu se upotrebljavaju i za privatne potrebe zaposlenika te je administrativno vrlo zahtjevno razdvojiti korištenje za poslovne potrebe od korištenja za privatne potrebe. Upravo zbog navedenog zakonodavac pribjegava paušalnom određivanju postotka korištenja automobila za privatne i poslovne svrhe. Uslijed zakonskih promjena poreznog tretmana automobila s aspekta poreza na dobit i PDV-a, pojavile su se određene nejasnoće te je Porezna uprava 27.3.2018. izdala Mišljenje „Porezni tretman prijevoznih sredstava za osobni prijevoz“ (br. kl.: 410-10/18-01/01, ur.br.: 513-07-21-01/18-1) u kojem se sveobuhvatno osvrnula na predmetnu problematiku.
 
 
vrh stranice