Porezne novosti

Mazars CEE VAT Alert - June 2018 - No.1

We are glad to present you with our first Mazars CEE VAT Alert. Mazars CEE VAT Alert is a newsletter created by joint efforts of selected tax advisors from different CEE countries with the aim of outlining the main news in the VAT legislation of CEE countries. It is provided for your kind attention to ensure you are timely informed on the most important changes occurred, or the ones which are announced to be occurred in the near future, which are bound to have an impact on VAT compliance in the selected CEE countries and consequently, which may affect your business operations in relevant CEE countries.

Porezni tretman prijevoznih sredstava za osobni prijevoz

Prijevozna sredstva za osobni prijevoz česta su dugotrajna materijalna imovina poduzetnika. Međutim, osim u poslovne svrhe, osobni automobili u pravilu se upotrebljavaju i za privatne potrebe zaposlenika te je administrativno vrlo zahtjevno razdvojiti korištenje za poslovne potrebe od korištenja za privatne potrebe. Upravo zbog navedenog zakonodavac pribjegava paušalnom određivanju postotka korištenja automobila za privatne i poslovne svrhe. Uslijed zakonskih promjena poreznog tretmana automobila s aspekta poreza na dobit i PDV-a, pojavile su se određene nejasnoće te je Porezna uprava 27.3.2018. izdala Mišljenje „Porezni tretman prijevoznih sredstava za osobni prijevoz“ (br. kl.: 410-10/18-01/01, ur.br.: 513-07-21-01/18-1) u kojem se sveobuhvatno osvrnula na predmetnu problematiku.
 
 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

U Narodnim novinama (NN 2/2018), objavljenima 5.1.2018. godine, Ministar financija donio je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit, a koji stupa na snagu 13.1.2018. godine.

Nove izmjene ovog Pravilnika uglavnom se mogu podijeliti na kategorije koje se tiču prijave poreza na dobit prema novčanom načelu – Obrazac PD-NN, izvješća o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu – Obrazac PD-PO, izvješća o poslovnim događajima s povezanim osobama – Obrazac PD-IPO, te isplate predujmova dobiti.
 

Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak i PDV

Ministar financija potpisao je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak te Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost koji stupaju na snagu 1. siječnja 2018. godine.
 
Nakon što je krajem 2016. provedena porezna reforma kojom je na snagu stupio Zakon o porezu na dohodak u siječnju 2017., objavljen je i pripadajući Pravilnik koji detaljnije objašnjava odredbe Zakona.  Ministar financija u prosincu je potpisao Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koji stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine. Pravilnik donosi određene novosti koje će donijeti dodatna porezna i administrativna rasterećenja te dodatna pojašnjenja određenih odredbi Zakona.  Uz navedeno, istim datumom stupaju na snagu i izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost. 
vrh stranice