Preventivni porezni uvid

Preventivni porezni uvid Vas štiti od Porezne uprave..
Preventivni porezni uvid je usluga osmišljena kako bi Vas pripremili za nadzor Porezne uprave, prije nego što se isti stvarno dogodi.
 
Naime, vrlo je važno reagirati preventivno budući da kada promatrano društvo postane predmetom nadzora od strane Porezne uprave, naknadno nije moguće ispravljati Porezne prijave i provoditi knjiženje za razdoblje koje je predmetom nadzora.
 
 

Čemu služi preventivni porezni pregled?

Preventivni porezni pregled usluga je osmišljena s ciljem utvrđivanja najznačajnijih poreznih ušteda i poreznih rizika u poduzeću. Cilj poreznog pregleda je pripremiti se za potencijalni nadzor Porezne uprave. U okviru poreznog uvida upozoravamo na pronađene porezne rizike, zakonske odredbe iz kojih proizlaze porezni rizici te dajemo prijedloge kako umanjiti ili otkloniti porezni rizik.
 
S druge strane, analiziramo porezne obveze koje promatrano društvo plaća, te tražimo načine kako u skladu s zakonskim odredbama optimizirati poslovanje društva te stvoriti porezne zaklone kako bi se na legalan način platilo što manje poreznih davanja.

Najvažnija pitanja u poreznom pregledu

• Postoje li potencijalne porezne uštede?
• Postoji li vjerodostojna dokumentacija?
• Jesu li ispravno primijenjene odredbe propisa o PDV-u?
• Da li je pravilno obračunat porez na dohodak?
• Je li ispravno ispunjena prijava poreza na dobit (ili nacrt iste)?
• Postoje li drugi potencijalni porezni rizici?

Proces poreznog pregleda

Sam proces poreznog pregleda obuhvaća detaljnu i iscrpnu analizu cjelokupne dokumentacije što uključuje
financijske izvještaje i svu ostalu poslovnu dokumentaciju koja je direktno i indirektno povezana s potencijalnim poreznim uštedama i rizicima.
Najvažnija područja koje obuhvaća preventivni porezni pregled su:
  • Porez na dobit (uvid u PD obrasce, analiza ušteda i rizika, porez po odbitku i dr., kako podesiti financiranje Društva da bi neto primitak vlasnika nakon plaćanja svih poreza bio veći, korištenje imovine i obveza Društva za stvaranje poreznih zaklona)
  • Porez na dodanu vrijednost (uvid u PDV prijave, provjera poreznih evidencija, provjera primjene poreznih oslobođenja i dr.)
  • Porez na dohodak (nesamostalan rad, drugi dohodak, isplate neoporezivog dohotka, autorske naknade i dr., optimizacija neto isplata)
  • Porez na promet nekretnina, posebni i ostali porezi
  • Transakcije s povezanim osobama (pregled odgovarajuće porezne dokumentacije). 

Izvještaj o obavljenom poreznom pregledu

Nakon analize cjelokupne dokumentacije (financijskih izvještaja i porezne dokumentacije) sastavlja se izvještaj o obavljenom poreznom pregledu u kojem su detaljno pojašnjene sve provedene procedure te ključni nalazi u vidu poreznih ušteda i rizika.

Zaključno u izvještaju su iznesene preporuke i postupak kako porezno optimizirati poslovanje i eliminirati rizik da Porezna uprava zaračuna dodatne porezne obveze.

 

vrh stranice