Procjena vrijednosti društava

Koliko vrijedi Vaše poduzeće ili određena imovina?

Razumijevanje koliko vrijedi Vaša tvrtka ili imovina može biti imovina samo po sebi. Naime, procjena vrijednosti Vaše tvrtke je vrlo dragocjena prilikom kupovine ili prodaje iste.

Naši stručnjaci posjeduju znanja i sposobnosti potrebne za pružanje odgovora na pitanje koliko vrijedi poduzeće (ili imovina) koju planirate kupiti / prodati, sve u skladu sa pravilima struke. Specijalizirani smo za procjene:

  • vlasnički udjela u d.d., d.o.o. i ostalim trgovačkim društvima;
  • procjene vrijednosti zaštitnog znakovlja (brendova), know-how-a i ostale nematerijalne imovine
  • procjene vrijednosti potraživanja i ostalih prava.

Samu procjenu provodimo jednom od nekoliko svjetski priznatih metoda:

  • DCF metoda ili metoda diskontiranog novčanog tijeka (FCFF verzija);
  • metoda relativnog vrednovanja (multiplikatori vrijednosti);
  • statičke metode (otkriva skrivene pričuve i računa tržišnu vrijednost kapitala).

S obzirom da smo ovlašteni procjenitelji, naše se procjene priznaju od službenih sudova u Republici Hrvatskoj, kao i regulatornih tijela (HANFA i slično).

Više o našim uslugama procjene možete pogledati u brošuri o procjeni vrijednosti društavaprocjeni brendova, a o ostalim uslugama financijskog savjetovanja pogledajte u našoj brošuri!

vrh stranice