Revizija

"Uz razumijevanje poslovnog okruženja, želja nam je zadovoljiti zakonske norme, ali i pružiti vrijedan savjet i punu podršku za poslovni rast našeg klijenta."
Mirela Copot Marjanović, direktorica revizije

Revizija je neovisna usluga koja prvenstveno služi kako bi Vi kao vlasnik društva ili zainteresirani ulagač, bili sigurni da su brojke koje prezentiraju poslovanje određenog subjekta vjerodostojne i točne. Multidisciplinarni pristup posvećen razumijevanju Vašeg poslovanja, pomaže Vam i u razumijevanju ključnih rizičnih točaka unutar Vašeg poslovanja.


Nadalje, naš cilj je klijenta pravovremeno informirati o promjenama u računovodstvenom, financijskom i zakonodavnom području koje je povezano s njihovim specifičnim poslovanjem.

Naša revizorska metodologija se temelji na Međunarodnim revizijskim standardima sa težištima na:

  • razumijevanju poslovanja sa stajališta interne i vanjske revizije,
  • utvrđivanju rizika materijalnih greški i kontrola koje služe za preventivno sprječavanje greški,
  • planiranju revizije za svako poduzeće na način da se osigura postizanje revizijskih ciljeva,
  • osiguranju kvalitete revizije putem direktnog angažmana Cinotti partnera tijekom procesa revizije.

Naše glavne revizorske usluge uključuju sljedeće:

  • zakonsku reviziju financijskih izvještaja,
  • reviziju statusnih promjena,
  • due diligence itd.
vrh stranice