Revizorske novosti

Obrazac za prijavu konsolidacije

26.04.2017.

Budući da je u tijeku predaja godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe za 2016. godinu, u nastavku Vas obavještavamo između ostalog i o obvezi predaje obrasca za konsolidaciju.

Predaja GFI-a za 2016.godinu - izmjene web aplikacije RGFI

09.03.2017.

Budući da je u tijeku sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu, u nastavku Vas obavještavamo o izmjenama u web aplikaciji RGFI.

 
Obzirom na odredbu članka 19., stavka 12. Zakona o računovodstvu kojim je  propisano da godišnje financijske izvještaje potpisuju predsjednik uprave i svi članovi uprave (direktori), odnosno svi izvršni direktori poduzetnika, a godišnji financijski izvještaj subjekata koji nemaju upravu, odnosno izvršne direktore potpisuju osobe ovlaštene za njihovo zastupanje, izmijenjen je način potpisivanja učitane dokumentacije.
 

MSFI 16: Najmovi - ključne točke novog standarda

15.11.2016.

MSFI 16 je novi standard koji propisuje način priznavanja, mjerenja, prikazivanja i objavljivanja najmova, čija primjena obavezno počinje od 1. siječnja 2019. godine. 
MSFI 16 zamjenjuje MRS 17 - Najmovi i pripadajuća pojašnjenja MRS-a 17 (IFRIC 4, SIC 15 i SIC 27). Glavni cilj novog standarda je pružiti vjerodostojnije informacije o najmovima koje se objavljuju u financijskim izvještajima.
 
Ključne novosti koje uvodi novi MSFI 16 posebno se odnose na najmoprimce koji će prema novom standardu biti obvezni priznati imovinu i obveze u bilanci po svim najmovima (poslovnim i financijskim).
 

Revizorski odbor i izvješće o transparentnosti

Tko je obvezan osnovati Revizorski odbor te objaviti izvješće o transparentnosti?
U članku donosimo najznačajnije informacije o tome tko je obvezan osnovati revizorski odbor, koje su njegove funkcije te tko je obvezan i u kojem obliku objaviti izvješće o transparentnosti.
vrh stranice