Uvid

Uvid

Uvid (eng. review) usluga je namijenjena malim poduzećima koja nisu obveznici revizije. Metodološki postupci koji se primjenjuju kod uvida ne omogućavaju visoku razinu pouzdanosti, već umjerenu razinu uvjerenja u istinit i fer prikaz podataka u financijskim izvještajima. Rezultat obavljenog uvida je izjava u kojem se navodi postoje li materijalno značajne pogreške, odnosno je li tijekom ispitivanja nešto usmjerilo revizorovu pažnju i postalo uzrokom da povjeruje kako financijski izvještaji nisu sastavljeni sukladno računovodstvenim načelima.
Uvid se obavlja u skladu sa Međunarodnim standardima za angažmane uvide.

vrh stranice