Zakonska revizija

Zakonska revizija
Smisao revizije financijskih izvještaja je da utvrdi da li su financijski izvještaji prezentirani istinito i fer, u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS), Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI), Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) i Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS).
vrh stranice